โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร 086-4603118 ,044- 810369 huyrai2@hotmail.com , num.nb@hotmail.com facebook.huyraihospital@hotmail.comนวตกรรม/ผลงานเด่น

เครื่อง SRRT ELECTRIC เครื่องพ่นจิ๋ว งานแจ๋ว

ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมเหมือน ULV

เติมน้ำยาจากด้านบนขวด

สะพายหลัง

เสียบสายไฟฟ้าเริ่มใช้งานได้

เริ่มใช้งานโดยเร่งน้ำยาจากตัวเร่งน้ำยาฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการกำจัดยุงภายในบริเวณบ้านwww.huyrai.blogspot.comเครื่อง SRRT ELECTRIC เครื่องพ่นจิ๋ว งานแจ๋ว

ทำจากอุปกรณ์ที่หาได้ภายในท้องถิ่นทั้งหมดประกอบด้วย

1.เครื่องเป่าลม

2.ขวดน้ำอัดลมพลาสติก
3.สายยางพลาสติกออกซิเจนตู้ปลา

4.สายสะพาย/ เชือก

5.ข้อต่อสายยางเล็กตัวปรับน้ำยาเป็นอุปกรณ์จากร้านขายปลาสวยงามทั่วไปเมื่อนำมาประกอบกันก็พร้อมใช้งาน

นวัตกรรมSRRT ELECTRIC เครื่องพ่นจิ๋ว งานแจ๋ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

นายเกรียงศักดิ์ กองเงินนอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรายการ SRRT ELECTRIC เครื่องพ่นจิ๋ว งานแจ๋ว เครื่อง ULV เครื่องพ่นหมอกควัน


ราคา 400 บาท 30,000-40,000 บาท 30,000-40,000 บาท

เชื้อเพลิง ไฟฟ้า 220 V. น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน

วัสดุเชื้อเพลิง สายไฟฟ้าใช้ได้หลายครั้ง ใช้แล้วหมดไป ใช้แล้วหมดไป

น้ำหนักเติมน้ำยาแล้ว 3.5 กก. 20 กก. 25 กก.

การใช้งาน ทุคนใช้ได้ ต้องผ่านการอบรมหรือแนะนำจากผู้ที่ชำนาญเฉพาะ ต้องผ่านการอบรมหรือแนะนำจากผู้ที่ชำนาญเฉพาะ

ขั้นตอนการใช้งาน เสียบปลั๊กใช้ได้ทันที สตาร์ทเครื่องยนต์แบบดึงสาย สตาร์ทเครื่องยนต์แบบแรงลมหรือแบบสปารค์ไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่

การซ่อมบำรุง ช่างร้านไฟฟ้าทั่วไป ช่างเฉพาะด้าน ช่างเฉพาะด้าน

พื้นที่การพ่น ขึ้นบนบ้านได้ ขั้นบนบ้านได้ ห้ามขึ้นบนบ้าน

ความต่อเนื่อง เครื่องร้อนเปลี่ยนเครื่องเป่าลมใหม่ พัก 20 - 30 นาที พัก 20 - 30 นาที


1 ความคิดเห็น: